top of page

SirkSKOLE - BÅTSFJORD KOMMUNE OMBRUKSPROSJEKT

Updated: Sep 6, 2022


Ola Roald Arkitektur er arkitekten for Båtsfjord skole og har fått støtte til å begynne prosjektering av en ny barnehage i Båtsfjord kommune med ombruksmaterialer fra andre bygg på Båtsfjord. Når kartleggingsprosessen begynner skal både ombygging av byggene og material ombruk vurderes. OR skal vurdere hvilken løsninger er mest gustig mtp. både økonomi og miljø for å skape et bærekraftig prosjekt. Bli bedre kjent med arkitektene her.



Båtsfjord skole, Nordskogen skole og Nordskogen barnehage skal rives og er vurdert som donor bygg til prosjektet. Byggene er oppført med forskjellige type byggematerialer og vi ønsker å vurdere egenhet av flere andre ombruksmaterialer, i tillegg til trekonstruksjon.



OMBRUKSMATERIAL

Vinduer


Vinduer er vurdert som ombruksmaterial i et nytt veksthus

eller utstillingsrom knyttet til skole eller barnehagen.


Selv om det er vanskelig å gjenbruke vinduer pga. energikrav er det mange andre muligheter som feks. veksthus, paviljong eller delvis

isolerte arealer.




Kunstprosjekt

Ombruksmaterialer skal vurderes brukt som en del av et kunstprosjekt som utarbeides i dialog med skolen og Båtsfjord kommune. Referansen under er en paviljong bygget i Canada som fungere både som en slags gapahuk og en

kunstinstallasjon.


Trekonstruksjon


Ombruk av trekonstruksjon skal være hovedfokus til SirkTre prosjektet. Ola Roald Arkitektur har fått støtte til å kartlegge og prosjektere ombruk av trekonstruksjon gjennom SirkTre. Trevirke skal vurderes ombrukt som sekundær konstruksjonsmaterialer, fasadematerial, eller som en del av kunstprosjektet. Vi ønsker å utforske andre nye applikasjoner for ombruk av tre.






PROSJEKT PROSESS


Kartlegging

Kartlegging av de eksisterende byggene skal handle om å dokumentere mengder og vurdere materialkvalitet til byggematerialene i skolen og barnehagen, inkludert konstruksjonen og fasadematerialer. Ola Roald Arkitektur har fått støtte til å kartlegge materialene i skolen med hensyn til ombruk Vi skal gjennomføre en fullstendig vurdering hvor alle materialer og ombruksmetoder skal vuderes. Denne kartleggingsprosessen skal danne grunnlaget for videre prosjektering av barnehage mtp. både material ombruk og transformasjon av det eksisterende bygget.


Prosjektering

Prosjekteringsprosessen innebærer en vurdering av hvordan materialene kan gjenbrukes, samt planlegging og prosjekteringen av den nye barnehagen. Prosjekteringen skal handle om å vurdere gjenbruk av materialene samt medvirknings- og dialogsprosesser med kommune angående behov til barnehagen. Rapporter fra kartleggingsprosessen legges til grunn for denne fasen. En mulig transformasjon av eksisterende Nordskogen skole kan også være veiledende for både arkitektur prosjektering og planlegging av barnehagen.


Demontering

Demonteringsprosessen skal beskrives og planlegges i samråd med Båtsfjord kommune, ombruksrådgiver, og andre konsulenter. Planlegging og beskrivelse skjer parallelt med kartleggingsprosessen og prosjekteringsarbeid på barnehagen.


Lagring

Beskrivelse og planlegging av mulig mellomlagring av materialer. Krav til lagringsområdet og beskyttelses metoder skal planlegges og beskrives som en del av prosessen. Vi håper å få en del innspill fra ombruksrådgiver og div. konsulenter på dette området. Dialog og forslag til behandlingsmetoder som inngår i mellomlagrings prosessen. Hvordan trevirke skal forberedes til mellomlagring. Samarbeidspartner: Resirqel, Vollebekk, Økern lager.


Montasje

Planlegging og prosjektering av montasjemetoder. Dette inkluderer prosjektering av konstruksjonsdetaljer og beskrivelse av metoder. Vi ønsker også å vurdere muligheten for enkel demontering av trevirke og fremtidig ombruk etter byggeprosjektet vårt. Samarbeidspartner: Fingerskjøtt og div.


Les mer om, og kom i kontakt med arkitektene på deres nettside:

Samarbeidspartner SirkTRE

495 views0 comments

Comments


bottom of page