top of page

Fjøset på Noresund - den største moderne landbruksbygningen i ombrukt trevirke

Updated: Mar 22, 2023

Tekst - av Wendy Wuyts (Omtre AS) og Arild Øvergaard (Norsk Massivtre AS) Fotografier - av Wendy




Hvis jeg fortalte deg at veggene i dette fjøset er laget av 75% ombrukt trevirke, ville du tro meg? Sommeren 2022 startet en gruppe SirkTRE-partnere et samarbeid med en bonde på Noresund. Sammen satte de opp et fjøs som er sikkert, vakkert og trendy. Fjøset på Noresund er 15,6 meter bred, 44 meter lang, med en høyde på veggene på 3,2 meter. Totalt ble det brukt 38 m3 med trevirke, hvor 28,5 m3 av dette var gjenbrukt.



Sirkulære systemløsninger for fjøs

Dette prosjektet tilhører SirkTRE, arbeidspakke LÅVE. LÅVE omfatter sirkulære løsninger for falleferdige- og underutnyttede fjøs, og behovet for nye fjøs. Den mest bærekraftige løsningen er å finne nye formål for de forlatte fjøsene, renovere dem om mulig, og helst med ombruksvirke fra et annet fjøs som måtte rives. I dette tilfellet trengte bonden å utvide med en ny bygning. Det var ingen gamle fjøs i nærheten, og alternativet ble å hente materialene fra Ragn Sells sentraler på Hamar og i Moss. Treteknisk sorterte avfallet. For dette prosjektet ble alle 48x98 mm planker over 1 m lange brukt. De måtte fjerne noen av spikerne, men bare de som gjorde produksjonen vanskelig. Fjerning av spiker kan redusere slitestyrken (og generell kvalitet) på trevirket.


Prefabrikert produksjon

Veggelementene ble prosjektert av Omtre AS og Norsk Massivtre AS, og produsert av Norsk Massivtre AS. De mottok en last 48x98 mm i varierende lengder og designet et nytt element, en 25/75-miks. Deretter satte de disse "råelementene" inn i større veggseksjoner med vinduer/luftåpninger. Dette krever ekstra forsterkninger på toppsvillen for å spre lasten fra taket. Det gjorde også løfte- og monteringsprosessen enklere.


Bygningen

I september satte Gardsbygg AS opp bygningen. Veggene kom opp på litt under 8 timer. Gardsbygg AS leverte bære-elementene til prosjektet. Ungdyra flyttet inn i oktober.


Kvalitet på ombruksmaterialene

Som i andre ombrukprosjekter, så lenge alle prosjektinteressentene - kunder, arkitekter, og entreprenører - forplikter seg til ideen om å bruke ombrukte materialer, er alt mulig. En av bekymringene vi leser om, hører på gangene og i møterom, er risikoen. Derfor ber mange om regulatorisk støtte for testing og sertifisering, spesielt av strukturelle elementer. For dette prosjektet ble kvaliteten testet av Treteknisk.



Hva med estetikken?

Designerne valgte å utnytte spillet skapt av det ombrukte virke som et visuelt estetisk element. Bonden likte dette uttrykket bedre enn den monotone fargen i nytt virke. Noen tror at estetikk er lik kvalitet, men det er subjektivt. Subjektive oppfatninger av hva som er estetisk tiltalende og hva som ikke er det, er en av grunnene til at trevirke (akkurat som frukt og grønnsaker) blir kastet hvis det ikke ser "vakkert" ut. Ved å gå for denne stilen, feirer vi mangelen på fullkommenhet og sårbarheten til et levende materiale som tre. Den japanske estetikken wabi sabi finner skjønnhet i tingenes påvirkning, midlertidighet og ufullkommenhet, feiret i deres keramikkferdighet, teseremonier og arkitektur.


Involverte partnere:

Fatland Fjøssystemer AS, Gardsbygg AS, Bjune Mur & Betong aS, Skjerven AS, Krøderen Elektro AS, Vikersund VVS, Omtre AS, Norsk Massivtre AS, Innovasjon Norge


For mer informasjon:

Vennligst kontakt Kristine Nore (Omtre AS) eller Arild Øvergaard (Norsk Massivtre AS).


593 views0 comments

Comentários


bottom of page