top of page

VI ETABLERER TRENÆRINGENS VERDISIRKLER

Oppnår vi målene kutter vi 8% av norges klimaforpliktelser

SirktreMAGASINET

Les vårt midtveis magasin! Magasinet kan tilegnes i sin fysiske form via en av våre partnere eller ved å kontakte oss dirkete på sirktre@omtre.no.

 

Her det kan lastes ned i .pdf format. 

Magasin bilde.png

Process - Available Material from Ragn Sells

SirkTRE
Process - Available Material from Ragn Sells
Search video...
Process - Available Material from Ragn Sells
03:27
Play Video

Process - Available Material from Ragn Sells

SirkTRE
SirkInnovation: O.666 in Belgium
05:33
Play Video

SirkInnovation: O.666 in Belgium

SirkTRE
Forbindelser / Connections from Aanesland Treindustri
02:46
Play Video

Forbindelser / Connections from Aanesland Treindustri

SirkTRE
SirkGlobal: DRASTIC project
02:43
Play Video

SirkGlobal: DRASTIC project

SirkTRE
SirkISO - Hunton's interest for reclaimed timber and traceability
02:05
Play Video

SirkISO - Hunton's interest for reclaimed timber and traceability

SirkTRE
SirkTRE-Fingerskjøt -  Fingerjointing reclaimed timber by Omtre
03:18
Play Video

SirkTRE-Fingerskjøt - Fingerjointing reclaimed timber by Omtre

SirkTRE
New Standards for reclaimed timber in construction
03:31
Play Video

New Standards for reclaimed timber in construction

SirkTRE
Skole by Ola Roald Arkitektur - Båtsfjord kommune
03:27
Play Video

Skole by Ola Roald Arkitektur - Båtsfjord kommune

SirkTRE
SirkBO Haugen/Zohar Architects - Norgeshus
03:08
Play Video

SirkBO Haugen/Zohar Architects - Norgeshus

SirkTRE
Offentlig /Public building owners - Statsbygg
02:54
Play Video

Offentlig /Public building owners - Statsbygg

SirkTRE
Rehab - Grape Architects
04:01
Play Video

Rehab - Grape Architects

SirkTRE
Element - Norsk Massivtre
01:36
Play Video

Element - Norsk Massivtre

SirkTRE
Digital production - Ly Hytta
02:16
Play Video

Digital production - Ly Hytta

SirkTRE
Rammeverk - Fragment Arkitekter
01:59
Play Video

Rammeverk - Fragment Arkitekter

SirkTRE
Sirkulær Ressurssentral
03:11
Play Video

Sirkulær Ressurssentral

SirkTRE
SirkTRE introduction
01:15
Play Video

SirkTRE introduction

SirkTRE
Byggkart - OMTRE
01:37
Play Video

Byggkart - OMTRE

SirkTRE

AKTIVITETER

PROSESS

Vi skal gjennom nye varestrømmer øke andel returtre til ombruk og materialgjenvinning.

ragn-sells.png

SENTRAL

Etablere og pilotere en bærekraftig ressurssentral i Oslo for sirkulært ombruk av materialer i byggebransjen i Oslo og omegn.

sirkulær-ressurssentral.png

ISO 

Hovedmålet i SirkISO er å utvikle sirkulære løsninger som bidrar til å redusere avfallet fra byggeplass og skaper verdi gjennom utnyttelse til nye produkter, tjenester eller ombruk.

hunton.png

FLYTT

Økt bokapasitet i Longyearbyen ved å fortette bebygd tomt ved kombinasjon av nybygg og gjenbruk av boligmoduler. Erstatte boliger som enten er tatt av skred, eller er ubeboelig pga. skredfare.

store norske.png

REHAB

Utvikler en helsirkulær vegg for rehabilitering av bygg.

grape.png

DIGIPROD 1

Utvikle løsninger for material-, prosess- og informasjonsflyt (IKT) for mer sirkulær og effektiv produksjon.

landheim.png

KATAPULT

SirkTre skal som del av prosjektet etablere testsenter på NTNU Gjøvik i samarbeid med MTNC.

OMTRE.png

STANDARD

Etablering av standarder for helsirkulær bruk av tre.

standard norge.png

FINGERSKJØT

Industrielt håndtere store mengder korte lengder fra mottak til ferdig fingerskjøtt trevirke.

OMTRE.png

FORBINDELSER

Utvikler treforbindelser i heltre for industriell anvendelse.

aanesland treindustri.png

BO

Prosjektet «sirkBO» skal utfordre hele ferdighusbransjen til produksjon av sirkulære boliger for fremtiden.

hza.png

SKOLE

Båtsfjord kommune skal rive to skoler og bygge ny skole og barnehage med gjenbruk av materialer fra de gamle skolene.

ola roald.png

LÅVE

Ombruk av trervirke fra bygg som skal demonteres er en viktig ressurs i den helsirkulære verdikjeden i tre.

OMTRE.png

DIGIPROD 2

Effektiv bruk av digitalisering, produktoptimalisering og mer sirkulær og effektiv produksjon.

Boligpartner.png

INNOVASJON

Sikre kompetanseheving, samarbeid og utnyttelse av treressursen internt i verdikjeden, ved å utvikle ny kunnskap.

OMTRE.png

GLOBAL

Bidra til eksportmuligheter for produkter, løsninger og kompetanse utviklet i sirkTRE.

nwc.png

ELEMENT

Videreutvikle byggdesign og produksjonslinje for å effektivisere bruk av returtre.

norsk massivtre.png

PLATE 

SirkPLATE ser på problemstillinger knyttet til trebaserte plater for installasjon av vannbåren varme, med sikte på å utvikle smartere løsninger med redusert ressursbruk og styrke konkurransedyktigheten til slike plater.

hunton-forestia.png

RAMMEVERK

Utvikle sirkulære rammeverk i trekonstruksjoner for selvbygging, med størrelse, høyde, og tekniske løsninger tilrettelagt for ombruk.

fragment.png

OFFENTLIG

Realisering av løsninger for ombruk. Økt kompetanse på ombruk av byggematerialer.

statsbygg.png

BYGGKART

Få bedre oversikt over eksisterende bygningsmasse som planlegges demontert for å kunne planlegge ombruk av bygningsmaterialer med fokus på trevirke.

OMTRE.png

DIGIPROD 3

Utvikle løsninger for material-, prosess- og informasjonsflyt (IKT) for mer sirkulær og effektiv produksjon. 

ly hytta.png

KOMMUNIKASJON

Seminarer og kommunikasjon av prosjektet internt og til relevante målgrupper.

future built.png

NYHETER

SirkTRE grafikk_2x.png

SIRKTRE SKYEN

En viktig del for å komme i mål med den sirkulære økonomien er å dele kunnskap og erfaringer. SirkTRE Skyen er en åpen kilde hvor relevant kildemateriel og resultater publiseres i et skybasert drive, til glede for alle.

Økt ombruk og mer effektiv gjenvinning av trematerialer

SirkTRE skal etablere den helsirkulære verdikjeden for tre ved å legge til rette for og vise ombruk og materialgjenvinning av returtre i praksis. Verdikjeden inkluderer kartlegging, planlegging, demontering og logistikk, behandling inkl. sortering, skjøting og reformatering, samt ny industriell bruk av returtre. Heltre og flis ivaretas i ny bruk i bygg, som i større grad bygges for ombygging. 

livsløp_05_hvit.png
Tre grafikk.png

Les mer om forskningsaktivitetene knyttet til SirkTRE under CircWOOD på NIBIO sine sider

CircWOOD PODCAST

SirkTRE er et Grønn plattform prosjekt. Målet med satsingen er å styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som vi sikrer et mer bærekraftig samfunn. 

Innovasjon-Norge-negative.png
forskningsrådet logo negativ.png
siva_logo2018_neg.png
bottom of page