SirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri. Prosjektet finansieres gjennom ordningen Grønn plattform.

 

Mål ombruk av tre:

2024   250 000 m3  -100 000 tonn 

2030   1 mill. m3
 

+ optimalisere ressursbruk

+ utvikle markedet for sirkulære treprodukter

  ved å

•øke kompetansen i verdikjeden

•vise ombruksløsninger i praksis

•bryte ned barrierer

prosjektpartnere_edited.png
Sirkulærverdikjedefortre.png
 

KONTAKT

Prosjektleder

Kristine Nore, daglig leder OMTRE

kristine.nore@omtre.no

tlf 909 49 484

Styringsgruppeleder

Berit Sanness, klyngeleder Norwegian Wood Cluster

Representanter Innovasjon Norge

Petter Ottar Walderhaug

tlf 958 58 762

Krister Moen

Prosjektleder circWOOD

Lone Ross, forskningssjef ved NIBIO

lone.ross@nibio.no

tlf 911 97 268